(HNM) - Trong bối cảnh chỉ còn khoảng một năm nữa là tới lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân thì việc mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT, tiến tới chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng là mục tiêu Bộ Y tế hướng tới.