QĐND - Đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội vừa có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng (BHXH) về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội trong quân đội năm 2012.