Tính đến nay, dân số ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) là 784.398 người. Ngoài ra, còn có hơn 500 ngàn lao động từ các địa phương khác đến làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Hiện tại mỗi ngày, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Biên Hòa phải tiếp nhận và giải quyết chế độ cho hàng trăm đối tượng tham gia BHXH...