(NDHMoney) Khi mua bảo hiểm xe cộ, bạn cần xem xét kĩ các điều khoản để tránh bỏ qua những chi tiết quan trọng. Nếu không để ý kỹ nhưng chi tiết đó, bạn có thể sẽ không mua được đúng loại bảo hiểm bạn cần.