Tại buổi họp giao ban trực tuyến về tình hình sản xuất kinh doanh quí I tổ chức tuần này tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, mặc dù Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn về tiết kiệm điện là 10% nhưng không dễ đạt được mục tiêu này.