Tỉ lệ nữ học sinh, sinh viên nạo phá thai đang gia tăng một cách báo động và đã gây ra những hậu quả khôn lường. Một tổ chức quốc tế khuyến cáo, nên thay biện pháp nạo phá thai can thiệp bằng việc dùng thuốc đình chỉ thai nghén.