Hiện nay, chuẩn ngoại ngữ (tiếng Anh) để xét tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ) là một trong những điều kiện mà sinh viên phải đạt được. Những chứng chỉ tiếng Anh thông dụng hiện nay các trường đưa ra là TOEIC: 450 điểm, TOEFL PBT: 450 điểm hoặc IELTS phải đạt 4.5 và cũng có trường quy định chứng chỉ A, B, C. Thế nhưng việc áp dụng không trường nào giống trường nào. Có trường chuẩn quá cao, có trường chuẩn quá thấp… khiến sinh viên khổ sở vì chuẩn ngoại ngữ. Và để ra trường đúng thời hạn, sinh viên nhiều trường đã gian lận trong việc thi cử để lấy chứng chỉ.