KTĐT - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 489-CV/TU gửi các quận, huyện, thị ủy; Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc; Các sở, ban, ngành trực thuộc TP về việc báo cáo kết quả kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI).