Rạng sáng 27/9, bão Nesat đã đổ bộ vào Philíppin, làm ít nhất một em bé thiệt mạng và 4 người mất tích, hơn 100.000 người phải đi sơ tán. Bão đem theo mưa lớn và gió mạnh làm tốc mái nhiều nhà, bật rễ cây và khiến điện bị cắt trên diện rộng.