Hải Quan

Chỉ lấy mẫu giám định khi chưa đủ cơ sở xác định tên hàng hóa

Chỉ lấy mẫu giám định khi chưa đủ cơ sở xác định tên hàng hóa

Hải Quan

(HQ Online)- Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với Hải quan các tỉnh, thành phố trong thực hiện giám định kiểm tra chất lượng theo quy định quản lý chuyên ngành tại Thông...

Kiến nghị mở rộng đối tượng được cung ứng xăng dầu

Kiến nghị mở rộng đối tượng được cung ứng xăng dầu

Hải Quan

(HQ Online)- Cục Hải quan Đồng Nai vừa kiến nghị Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi quy định tại Thông tư 139/2013/TT-BTC theo hướng mở rộng đối tượng được phép cung...

Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp FDI

Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp FDI

Hải Quan

(HQ Online)- Ngày 29-8, tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Cục Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã chia sẻ...

Ngành Hải quan triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ

Ngành Hải quan triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ

Hải Quan

(HQ Online)- Những chủ trương, định hướng quan trọng của Chính phủ về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, lĩnh vực XNK nói riêng đã và...

Ứng xử với cây xanh

Hải Quan

(HQ Online)- Một nội dung không quá lớn nhưng lại được kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM ngày 26-8 thảo luận khá sôi nổi.