GiadinhNet - Gần 40 năm anh mất, mắt mẹ Tẻo như lòa vì khóc nhớ con. Lưng chẳng còn đứng được thẳng, mắt nhìn không còn rõ, xương cốt đã rệu rã lắm rồi! Nhưng dù ở cái tuổi “chẳng còn mong sống tiếp” như lời mẹ, thì mẹ vẫn nhớ như in câu nói của đứa con trai ngày lên đường nhập ngũ: “Mẹ giữ sức khỏe, ngày hết giặc, con sẽ về!”. Vậy mà đã gần 40 năm đằng đẵng... Nước mắt mẹ như đã lặn vào trong.