Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả những học sinh tốt nghiệp phải có trình độ tiếng Anh "hòm hòm" vào năm 2020 nhưng các giáo viên lại sợ rằng họ sẽ không có đủ điều kiện để cải thiện trình độ của chính mình.