Đầu tháng 6 vừa qua, bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev của chúng ta đã chính thức có thêm 2 nguyên tố mới với số hiệu là 114 và 116. Tính đến thời điểm này, chúng là 2 nguyên tố nặng nhất trong bảng tuần hoàn và có thời gian tồn tại cực kỳ ngắn, chưa đến một giây. Sau đó cả 2 sẽ bị phân rã thành các nguyên tử khác nhẹ hơn. Trước đó nhiều năm, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về 2 nguyên tố này nhưng chỉ sau khi được cả 2 tổ chức liên minh quốc tế về hóa học và vật lý học (IUPAC và IUPAP) xem xét trong suốt 3 năm trời thì chúng mới chính thức có mặt trong bảng tuần hoàn. Việc tìm ra 2 nguyên tố mới này sẽ tạo bước đệm cho các nhà khoa học tìm thấy các nguyên tố siêu nặng và tồn tại siêu lâu khác trong tương lai.