Rất nhanh chóng, Myanmar đã cho thấy ưu thế chủ nhà bằng tấm HCV thứ hai. Trên bảng xếp hạng tổng sắp huy chương mới nhất, họ một mình một ngựa.