(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Bảng phân chia khu vực tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012, mã tỉnh, đơn vị đăng ký dự thi và mã trường THPT, trường nghề năm 2012.