(CAO) Hội thảo "Bàn về những giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” được tổ chức ngày 15-1 tại TPHCM đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng tham vấn cho Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng đầy chông gai.