“Bàn tính và số học trí tuệ”

Hà Nội Mới - 27/03/2009 07:59

(HNM) - Là tên chương trình đào tạo do Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển giáo dục quốc tế phối hợp với Tập đoàn Giáo dục UC MAS Ma-lai-xi-a giới thiệu ngày 26-3 tại Hà Nội.

Tin mới