GiadinhNet - Sau khi đạt được sự đồng thuận tương đối về tiêu chí giá cả, chuyện mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2013-2016 tưởng như đã khép lại.