TTO - Từ 21g đến 21g15 ngày 2-9-2013, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp mừng Quốc khánh tại hai điểm.