Theo Bộ Công Thương, giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn quận, huyện, thị xã được cấp trên nguyên tắc không quá một giấy phép trên 10.000 dân.

Theo dự thảo Nghị định sản xuất kinh doanh rượu của Bộ Công Thương, bán lẻ rượu tại khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, quán ăn, quán bar, pub, club phải được cấp phép. Doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh hoạt động bán lẻ đồ uống chứa cồn, làm hợp đồng hoặc có văn bản giới thiệu với ít nhất một đơn vị sản xuất, đại lý bán buôn rượu.

Giấy phép bán buôn rượu trên cả nước được xác định dựa trên nguyên tắc không quá một giấy phép trên 500.000 dân. Đối với đại lý bán buôn ở tỉnh được cấp theo nguyên tắc không quá một giấy phép trên 100.000 dân. Trường hợp bán lẻ trên địa bàn quận, huyện, thị xã được xác định không quá một giấy phép trên 10.000 dân.

Dự thảo nêu rõ, số lượng giấy phép cấp ra cấp toàn quốc sẽ do Bộ Công Thương quyết định. UBND cấp tỉnh, huyện sẽ công bố giấy phép tối đa cho đại lý bán buôn, bán lẻ rượu trên địa bàn.

Giấy phép phép kinh doanh bán lẻ rượu được cấp trên nguyên tắc thương nhân nào đáp ứng được điều kiện quy định, trình cơ quan có thẩm quyền trước, sẽ được cấp giấy phép trước. Số lượng cấp phép không được vượt quá hạn mức công bố.

Giấy phép kinh doanh rượu có hiệu lực 5 năm và không được gia hạn.

Hoàng Lan