Lịch sự và đơn giản, kiểu bàn thấp của Nhật Bản thích hợp với những không gian nhỏ gọn. Theo KTS Lan Hương, nhà của người Nhật thường nhỏ nên đòi hỏi sự gọn gàng ngăn nắp tuyệt đối.