Ban hành quy định trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

SGGP -  1 tin đăng lại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm.

Tin mới