(PLO) UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố với khung giá mặt tiền đường cao nhất là 81 triệu đồng/m2 (Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi...) và thấp nhất là 1,5 triệu đồng/m2 (tuyến đường thuộc các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh...)