(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định hướng dẫn chi tiết việc thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã. Nghị định 73/2009 sẽ có hiệu lực từ ngày 25-10- 2009.