QĐND - Sáng 28-12, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức lễ bàn giao Tổng công ty 319 (thuộc Quân khu 3) và Công ty TNHH một thành viên xây dựng Lũng Lô (thuộc Bộ tư lệnh Công binh) về Bộ Quốc phòng trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 3, Bộ tư lệnh Công binh. Thiếu tướng Phan Văn Giang, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ bàn giao.