Sáng 24-2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo "Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: giai đoạn 2001-2010 và định hướng tới năm 2020" do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trường đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) phối hợp tổ chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên tham dự hội thảo. Hơn 250 đại biểu phần lớn là các nhà khoa học có uy tín, nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý tập trung phân tích thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010, cũng như dự báo cục diện kinh tế - tài chính, địa chính trị thế giới trong giai đoạn mới, qua đó đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đang là trở ngại cho tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.