Trước khi tiến hành nâng cấp card đồ họa cho chiếc máy tính của mình, bạn cần hiểu rõ về nhu cầu và tình trạng máy của mình để tránh mất tiền oan hay nhận hậu quả ngớ ngẩn.