Chiều 15/9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đã tổ chức cuộc họp, nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổng kết và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998-2010 từ cơ sở, tiến tới tổng kết toàn quốc.