Trong lúc cãi nhau, kẻ 3 tiền án và 7 tiền sự đã đánh và gí súng bắn vợ tử vong.