Ban QLDA giao thông nông thôn Đà Nẵng mời thầu

Báo GTVT - 

Ban QLDA giao thong nong thon Da Nang moi thau

Ban QLDA giao thông nông thôn Đà Nẵng mời thầu xây dựng dự án cầu Khe Răm. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 25/7 đến 10/8/2011. Địa điểm tại Ban QLDA giao thông nông thôn Đà Nẵng, số 171 đường An Dương Vương, TP.Đà Nẵng.

P.V

Tin mới