Ban QLDA 46- Bộ Tổng tham mưu mời thầu

Báo GTVT - 11/11/2008 15:40

Ban QLDA 46- Bộ Tổng tham mưu mời thầu gói thầu mở mới km158- km161 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông.