(Tài chính) Thực hiện nhiệm vụ thẩm định Đề án“Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” dự kiến trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khóa XI), ngày 11/3/2013, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ và Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lai Châu.