(ĐCSVN) – Ngày 12/1 tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX. Dự Hội nghị có các đại biểu làm công tác dân vận ở các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 tỉnh thành trong cả nước.