) – Sáng ngày 15/4, Ban Nữ Công, Công đoàn cơ quan Ban Dân vận TƯ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (2006-2010) và triển khai nhiệm vụ 5 năm tới (2010-2015).