ND - Ngày 7-9, Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 38 - CT/T.Ư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.