"Chả lẽ bây giờ bảo vào vai Cám xong mỗi lần hành hạ Tấm thì phải thương xót? Càng thể hiện sự ác thì càng đối lập với sự thiện của Tấm" - một bạn trẻ bình luận về bài văn đang gây sốc.