VH- Ít ai hình dung được rằng, đến nay vẫn còn không ít hủ tục lạc hậu đang tồn tại dai dẳng trong đời sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Tìm giải pháp bài trừ những hủ tục là vấn đề không mới, nhưng để có được cách làm mới, hiệu quả thì không hề đơn giản.