Sau khi Báo Người cao tuổi đăng bài "khỏi nhiều bệnh mà không mất tiền" của tôi, tôi đã nhận được điện thoại của nhiều người, nhiều nơi gọi đến.