(ĐCSVN) - Nhìn lại chặng đường lịch sử dân tộc từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930) đến nay, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quan trọng chứng tỏ sự đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập, lãnh đạo tổ chức xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.