QĐND - Bài viết này không đề cập đến tình hình âm nhạc trong phim truyện mà chỉ nói đến sự xuất hiện của những bài hát, đặc biệt là trong phim truyền hình.