“Một cán bộ quản lý, một kỹ sư trưởng công trường mà lười biếng đi công trường, lơ là công việc, không đôn đốc động viên anh em công nhân lao động thì không thể là một cán bộ giỏi, không thể làm nên những công trình hiệu quả và chất lượng. Một công trường mà bừa bộn, nhếch nhác, mất vệ sinh thì không chỉ công trình đó kém chất lượng mà đời sống sức khỏe của anh em công nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc giáo dục ý thức kỷ luật và vệ sinh lao động trên công trường là hết sức cần thiết” (Trịnh Xuân Thanh)