TP - Do lương không đủ sống, nên gần đây lượng công nhân tại các khu công nghiệp (KCN), bỏ việc nhiều. Ngay cả những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), ngày nào cũng thông báo tuyển lao động nhưng rất ít công nhân đến dự.