Xin mượn vế đối của sứ thần Giang Văn Minh "Đằng giang tự cổ huyết do hồng” (Sông Đằng từ xưa máu còn đỏ) khi đối lại vế ra của vua Sùng Trinh nhà Minh "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” (Cột đồng đến nay rêu đã xanh) để nhắc đến 3 lần chiến thắng Bạch Đằng.