SGTT.VN - Trong kế hoạch dự kiến thực hiện trong năm, thường có mục tiêu cụ thể về tài chính như để dành cho đám cưới, chuẩn bị sinh con... Thật ra, kiểm tra tình trạng sức khỏe tài chính là việc nên làm thường xuyên, để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Việc lập kế hoạch quản lý chi tiêu ngay hôm nay sẽ giúp bạn tránh phải đối mặt với các vấn đề tài chính nghiêm trọng như vỡ nợ, phá sản trong tương lai.