Như Tinh Tế đã đưa tin trước đây về một loại bê tông có khả năng tự phục hồi các vết nứt nhờ vật liệu natri silicat tích hợp. Công nghệ này rất có tiềm năng ứng dụng trong tương lai nhưng đó là chuyện của tương lai còn hiện tại, vẫn còn rất nhiều công trình với kết cấu bê tông đang bị hư hỏng và cần phải sửa chữa hoặc thay thế. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đến từ Anh quốc đã cùng nhau đề ra một giải pháp: sử dụng vi khuẩn để tạo ra một loại keo đặc biệt cho phép gắn liền các vết nứt trên bê tông.