Bạc xỉu "nguyên thủy" chính là café sữa pha theo kiểu người Hoa, ít café nhiều sữa.