PN - Sự kiện bé “Hào Anh” ở Cà Mau xảy ra gần đây đang là tâm điểm chú ý của dư luận, đặc biệt trong tháng hành động “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em” năm 2010 (từ 15/5 đến 30/6).