Việc đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thành công mô hình xử lý khí thải lò tái chế kim loại màu tại làng nghề đúc đồng Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vừa qua cho thấy, hiệu quả tích cực, giải quyết được những bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường.