Nhà lưu niệm đồng chí Võ Chí Công tại thôn Khương Mỹ, nơi giữ gìn các kỷ vật của bác Năm Công.