(Tamnhin.net) - Trung Quốc rất xem trọng Khổng tử vì vậy mà hiện đang xây dựng hơn 150 Viện Khổng Tử trên thế giới, với mục đích quảng bá ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng lạ thay, nước này có vẻ chỉ biết khai thác tiếng tăm của đức Khổng, mà cố tình quên lời dạy của ngài.